Mặt bấm đơn SR-1-84 (2CKA006220A0139)

Kiểu: SR-1-84
Mã: 2CKA006220A0139
Mô tả: Mặt bấm cho công tắc đơn
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng