Mặt bấm đơn Có biểu tượng đèn SRL-1-84 (2CKA006220A0142)

Kiểu: SRL-1-84
Mã: 2CKA006220A0142
Mô tả: Mặt bấm cho công tắc đơn
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng