Mặt bấm đôi có biểu tượng điều khiển rèm SRB-2-84 (2CKA006220A0160)

Kiểu: SRB-2-84
Mã: 2CKA006220A0160
Mô tả: Mặt bấm cho công tắc kép
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng (Tùy chọn: 081, 082, 083, 084, 803, 840, 866, 884, 885)