Gói Pin, LR20, 7.5 V, 12 Ah SBA-W3.1 (2CSY254991R0803)

Mã: 2CSY254991R0803

Kiểu: SBA-W3.1

Mô tả: Pin dành cho loa báo động ngoài trời