Cảm biến từ gắn mặt/gắn chìm ABB

  • Thiết bị giám sát trạng thái cửa và cửa sổ, cần được kết nối với 1 cảm biến mở cửa hoặc 1 cảm biến phát hiện chuyển động.
  • Khoảng cách cố định tối thiểu 20mm từ vật liệu kim loại và 25mm từ vật liệu không nhiễm từ.