Viền mặt cho bộ điều khiển quạt ABB CP-FCC-84 (2CKA006220A0244)

Kiểu: CP-FCC-84
Mã: 2CKA006220A0244
Mô tả: Viền mặt cho bộ điều khiển nhiệt độ phòng RTC-F-1
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng