Viền mặt cho bộ điều khiển nhiệt độ phòng ABB CP-RTC-82 (2CKA006220A0529)

Kiểu: CP-RTC-82
Mã: 2CKA006220A0529
Mô tả: Viền mặt cho bộ điều khiển nhiệt độ phòng RTC-F-1
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng