Trung tâm báo động Secure@home SAS-W1.1F (2CSY233541R0003) – Hỗ trợ GSM

  • Quản lý an ninh và thiết bị an toàn gia đình.
  • Thông báo báo động qua tín nhắn thoại hoặc tin nhắn SMS đến các số điện thoại được lập trình Tích hợp với ABB-free @ home.
  • Hỗ trợ tối đa 64 thiết bị chống xâm nhập, 4 thiết bị cảnh báo ngoài trời, 16 thiết bị điều khiển, 4 bộ lắp không dây/có dây.