Thiết bị Bus Coupler Busch-priOn® 6120/12-101-500 (2CKA006120A0075)

  • Kết nối KNX.
  • Tương thích với các bộ công tắc: 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
  • Có thể kết nối qua các thiết bị đầu cuối kèm theo