Pin Lithium , 3 V, 1.4 Ah SBA-W2.1 (2CSY255331R0802)

Mã: 2CSY255331R0802

Kiểu: SBA-W2.1

Mô tả: Pin dùng cho tất cả các cảm biến an ninh và cảm biến an toàn trong hệ thống secure@home