Module không dây cho cảm biến khói/nhiệt STD-W1.1 (2CSY254961R0701)

  • Thiết bị được dùng để kết nối các đầu báo khói hoặc đầu báo nhiệt với trung tâm báo động.
  • Thiết bị có tính năng giao tiếp hai chiều với trung tâm báo động , với khoảng thời gian giám sát có thể lập trình