Mặt bấm đơn Có biểu tượng cảnh SRS-1-84 (2CKA006220A0148)

Kiểu: SRS-1-84
Mã: 2CKA006220A0148
Mô tả: Mặt bấm cho công tắc đơn
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng (Tùy chọn: 081, 082, 083, 084, 803, 840, 866, 884, 885)