Mặt Bấm đôi có biểu tượng tăng giảm độ sáng SRD-2-L-84 (2CKA006220A0166)

Kiểu: SRD-2-L-84 (Trái) / SRD-2-R-84 (Phải)
Mã: 2CKA006220A0166 / 2CKA006220A0260
Mô tả: Mặt bấm cho công tắc kép
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng (Tùy chọn: 081, 082, 083, 084, 803, 840, 866, 884, 885)