Mặt bấm đôi có biểu tượng đèn SRL-2-L-84 (2CKA006220A0157)

Kiểu: SRL-2-L-84 (Trái) / SRL-2-R-84 (Phải)
Mã: 2CKA006220A0157 / 2CKA006220A0169
Mô tả: Mặt bấm cho công tắc kép
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng (Tùy chọn: 081, 082, 083, 084, 803, 840, 866, 884, 885)