Mặt bấm đôi có biểu tượng cảnh SRS-2-L-84 (2CKA006220A0163)

Kiểu: SRS-2-L-84 (Trái) / SRS-2-R-84 (Phải)
Mã: 2CKA006220A0163 / 2CKA006220A0175
Mô tả: Mặt bấm cho công tắc kép
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng (Tùy chọn: 081, 082, 083, 084, 803, 840, 866, 884, 885)