Mặt bấm đôi Cho công tắc kép SR-2-84 (2CKA006220A0154)

Kiểu: SRS-2-84
Mã: 2CKA006220A0154
Mô tả: Mặt bấm cho công tắc kép
Kích thước (HxWxD): 63mm x 63mm
Màu sắc: Trắng (Tùy chọn: 081, 082, 083, 084, 803, 840, 866, 884, 885)