Mặt bấm điều khiển 6127/02-84-500 (2CKA006117A0235)

  • Hỗ trợ tính năng KNX thông qua khái niệm màu sắc cách mạng : (vàng: điều khiển đèn / xanh dương: điều khiển rèm / vàng cam: RT / Tím hồng : Ngữ cảnh / Trắng: chưa gán tính năng / hoặc màu đỏ,xanh.
  • Chức năng nút : bật tắt/ dimming/ rèm, gửi giá trị, ngữ cảnh …
  • Bao gồm 10 kênh logic ( bật ngữ cảnh ánh sáng, thực thi theo chuỗi, cổng logic … )
  • Sử dụng với thiết bị KNX ABB mã 6120/12-101, 6120/13.
  • Có kèm sẵn các loại biểu tượng chức năng.