Màn hình ABB SmartTouch 7″ Busch 6136/07-825-500 (2CKA006136A0206)

  • Có chức năng màn hình căn hộ trong hệ thống chuông cửa có hình ABB Welcome.
  • Dùng để thực hiện các chức năng KNX tiêu chuẩn : bật tắt , điều khiển rèm, đèn màu , bật ngữ cảnh , điều khiển âm thanh …
  • Chức năng ngữ cảnh , logic, hẹn giờ … 480 thành phần điều khiển KNX , điều khiển âm thanh, màu sắc, tối đa 30 side, 80 lỗi và thông báo báo động, 30 chức năng logic , 30 bộ hẹn giờ, 10 ngữ cảnh , 1 đối tượng RTC ( điều khiển nhiệt độ phòng ).