KNX gateway TP-RF 6770-500 (2CKA006770A0002)

  • Là bộ chuyển đổi Media có tích hợp anten đối với việc đánh giá và chuyển tiếp lên 24 kênh với 4 kênh phụ cho mỗi máy phát hoặc nhận.
  • Hoạt động đơn giản với nút lập trình và hiển thị trên thiết bị.
  • Có điều khiển từ xa – mỗi nút tương ứng với 1 cảnh, tối đa 30 cảnh, 1 cảnh là tắt tất cả (cảnh số 31)