IP router ABB IPR/S3.1.1 (2CDG110175R0011)

  • Có tác dụng kết nối KNX bus với mạng Ethernet.
  • Thiết bị sử dụng giao thức KNXnet/IP để giao Tiếp.
  • Có thể lập trình qua LAN sử dụng ETS.
  • Có thể tắt chuẩn giao tiếp KNX. Standard Communication.