Hộp lắp đặt FM ABB DP4-F (2CKA006220A0389)

Gắn với màn hình ABB-free@home Touch 4.3″