Điều khiển từ xa cho trung tâm báo động ABB SAD-W2.1F (2CSY251641R0306)

  • Điều khiển từ xa có năm nút với nhận dạng số.
  • Tất cả các phím đều có thể cấu hình sẵn; mỗi phím trong số đó có thể được chỉ định chức năng bật báo động hoặc hủy báo động cho các khu vực chống xâm nhập.
  • Đèn chỉ thị : 5 LEDs đỏ/xanh/vàng