Điều khiển từ xa cấu hình sẵn cho trung tâm báo động ABB SAD-W1.1F (2CSY202821R0305)

  • Điều khiển từ xa có năm phím với nhận dạng tượng trưng.
  • Một phím có thể cấu hình tự do và bốn phím còn lại được cấu hình sẵn với các chức năng sau: bật báo động bên ngoài , bật báo động bên trong, tắt báo động và báo động khẩn cấp.
  • Đèn chỉ thị : 5 LEDs đỏ/xanh/vàng.