Công tắc thực thi WaveLINE 2 tải rèm/ngữ cảnh ánh sáng 6705-101-500 (2CKA006700A0042)

 • Sử dụng để bật/tắt thiết bị tải , điều chỉnh đèn rèm qua tín hiệu điều khiển không dây.
 • Chức năng qua điều khiển video : công tắt kép, điều khiển đèn và ngữ cảnh ánh sáng.
 • Chức năng qua đơn vi mở rộng ( qua nút bấm thông thường ).
 • Chức năng ON/OFF và điều khiển ngữ cảnh ánh sáng. /
 • Có chức năng bộ lặp để mở rộng khoảng cách.
 • Điều khiển đến 32 địa chỉ truyền dẫn không dây.
 • Dùng với Waveline 6731-xxx, 6732-xxx và 6733-xxx. /
 • Dùng với tay điều khiển WaveLINE 6780.
 • Dùng với cảm biến đa năng WaveLINE 6720-6x. /
 • Dùng với đơn vị truyền tín hiệu đa năng WaveLINE 6721-xx
 • Tương thích với WaveLINE KNX Gateway TP-RF 6770