Công tắc thực thi WaveLINE 2 tải đèn dimming / ngữ cảnh ánh sáng 6704-500 (2CKA006700A0025)

  • Sử dụng kết nối với thiết bị tải cho nút bấm không dây.
  • Chức năng : ON/OFF , dimming và ngữ cảnh ánh sáng.
  • Lưu trữ các giá trị ánh sáng có thể lựa chọn.
  • Tương thích với WaveLINE KNX Gateway TP-RF 6770.
  • Có chức năng bộ lặp để mở rộng khoảng cách.
  • Điều khiển đến 32 địa chỉ truyền dẫn không dây.