Công tắc thực thi WaveLINE 1 tải 6702-500 (2CKA006700A0023)

  • Sử dụng kết nối với thiết bị tải cho nút bấm không dây.
  • Phù hợp với WaveLINE 6731xxxx 6732xxx 6733xxx.
  • Tương thích với WaveLINE KNX Gateway TP-RF 6770.
  • Có thể cài đặt độ trễ : từ 10s -5 phút. Có chức năng bộ lặp để mở rộng khoảng cách.
  • Điều khiển đến 32 địa chỉ truyền dẫn không dây.