Công tắc thực thi 8 kênh 6A – MDRC SA/S8.6.1.1 (2CDG110153R0011)

  • 08 Kênh: 4 nhóm, 2 tiếp điểm mỗi nhóm thông qua chuẩn ABB ibus KNX. Ngõ ra : 6 tiếp điểm thường mở.
  • 6A-AC3 tương thích với việc bật tắt nhiều loại thiết bị tải.