Công tắc thực thi 12 kênh 6A – MDRC SA/S12.6.1.1 (2CDG110154R0011)

  • 12 Kênh: 6 nhóm, 2 tiếp điểm mỗi nhóm thông qua chuẩn ABB ibus KNX. Ngõ ra : 12 tiếp điểm thường mở.
  • 6A-AC3 tương thích với việc bật tắt nhiều loại thiết bị tải.