Công tắc gắn tường không dây WaveLINE 2 kênh 6732-84-500 (2CKA006730A0039)

  • Sử dụng để bật tắt và điều chỉnh độ sáng đèn/điều khiển rèm và ngữ cảnh ánh sáng.
  • 2 kênh radio có thể điều khiển hoặc gọi 4 ngữ cảnh ánh sáng
  • Tương thích với WaveLINE KNX Gateway TP-RF 6770.
  • Khoảng cách truyền : xấp xỉ 100m (không gian trống).
  • Có đèn chỉ thị LED .