Công tắc gắn tường không dây WaveLINE 1 kênh 6731-84-500 (2CKA006730A0038)

  • Sử dụng để bật tắt và điều chỉnh độ sáng đèn/điều khiển rèm và ngữ cảnh ánh sáng.
  • 1 kênh radio có thể điều khiển hoặc gọi 2 ngữ cảnh ánh sáng /
  • Tương thích với WaveLINE KNX Gateway TP-RF 6770.
  • Khoảng cách truyền : xấp xỉ 100m (không gian trống).
  • Có đèn chỉ thị LED .