Còi báo động ngoài trời ABB

  • Còi báo động ngoài trời là một thiết bị hai chiều, tự cấp nguồn có khả năng phát ra âm thanh báo động và ánh sáng.
  • Cấu hình còi báo động (loại âm thanh được phát, thời lượng, mức âm thanh, đèn LED,…) được tùy chỉnh bằng cách lập trình trung tâm báo động.
  • Đáp ứng tiêu chuẩn EN 50131-1 và EN 50131-4