Cảm biến từ ABB cho cửa cuốn SMC-W2.1 (2CSY255341R0602)

  • Thiết bị báo hiệu việc mở cửa trên cao hoặc cửa trượt.
  • Thiết bị cần được kết nối với một cảm biến cửa mở hoặc với một cảm biến phát hiện chuyển động 2 hướng.
  • Khoảng cách cố định tối thiểu là 20mm từ vật liệu kim loại và 25mm từ vật liệu không từ tính.