Cảm biến shock quán tính ABB SGB-W1.1A (2CSY255871R0604)

  • Thiết bị phát hiện sự rung , shock có thể xảy ra trên cửa, cửa sổ hoặc bề mặt được cài đặt.
  • Thiết bị phải được kết nối với cảm biến mở cửa.
  • Lắp ráp bằng vít hoặc băng dính hai mặt