Cảm biến phát hiện chuyển động không dây Busch Watchdog220 WaveLINE

  • Phát hiện chuyển độ nhiệt , giám sát mặt đất và khu vực xung quanh.
  • Ống kính chất lượng cao tối ưu hiệu suất. 84 cung với 336 tia.
  • Tích hợp bảo vệ chống tháo dỡ.
  • Có tất cả các chức năng kiểm soát bởi bộ vi xử lý.
  • Kết hợp được với switch actuator WaveLINE, 1 gang , với đơn vị mở rộng 6701-101.
  • Tương thích với WaveLINE KNX gateway TP-RF 6770.
  • Hỗ trợ chế độ làm việc độc lập và theo nhóm. Thời gian nghỉ : 3 phút, điều chỉnh cá nhân tại actuator ( chế độ nhóm )