Cảm biến phát hiện chuyển động hai hướng

  • Cảm biến hồng ngoại ngoại vi PIR bảo vệ cửa ra vào và / hoặc cửa sổ bằng cách sử dụng hai cảm biến hồng ngoại.
  • Thiết bị này được giám sát bởi trung tâm báo động theo các khoảng thời gian có thể lập trình.
  • Thiết bị cũng được trang bị thêm một đầu vào (có thể được tắt, chỉ để lại chế độ IR hoạt động), kết nối với công tắc từ có dây bên ngoài (có chức năng chống cậy phá).
  • Cảm biến cung cấp tính năng chống che