Cảm biến nhiệt ABB 6835/01-84-500 (2CKA006800A2723)

  • Thiết bị kích hoạt khi nhiệt độ vượt quá 58 ° C, kích hoạt tiếng báo động (85 dB tại 3m) và đèn LED báo động và gửi tin nhắn đến thiết bị trung tâm.
  • Thiết bị có tính năng giao tiếp hai chiều với trung tâm báo động với khoảng thời gian giám sát có thể lập trình