Cảm biến mở cửa ABB

  • Cảm biến cửa ra vào và cửa sổ : phát hiện sự mở hoặc đóng của cửa thông qua tiếp điểm bên trong và nam châm bên ngoài.
  • Thiết bị này giao tiếp hai chiều với trung tâm báo động theo các khoảng thời gian có thể lập trình.