Cảm biến không dây đa năng 6721-64 (2CKA006720A0004)

  • Dùng để giám sát và gửi trạng thái đóng mở của cửa , cửa sổ, cổng …
  • Cho phép kết nối đến tiếp điểm đầu vào mở rộng (dạng thường đóng, thường mở )
  • Lập tức truyền trạng thái khi phát hiện sự thay đổi
  • Khoảng cách dây mở rộng tối đa : 5m (dây 0.14-0.5mm2)