Cảm biến khói ABB 6833/01-84-500 (2CKA006800A2721)

  • Được trang bị cảm biến phát hiện quang học, cảm biến cho biết sự hiện diện của khói trong phòng nơi nó được lắp đặt thông qua bộ rung bên trong (85 dB tại 3m) và thông báo cho trung tâm báo động .
  • Thiết bị có tính năng giao tiếp hai chiều với trung tâm báo động với khoảng thời gian giám sát có thể lập trình.