Cảm biến dò nước ABB STD-W5.1A (2CSY255191R0705)

  • Cảm biến phát hiện sự dò nước và gửi thông báo báo động đến trung tâm báo động.
  • Mức độ phát hiện tối thiểu của chất lỏng là 1 mm (có thể điều chỉnh).
  • Thiết bị này bao gồm các module giao diện và đầu dò phát hiện ngập nước .
  • Thiết bị giao tiếp 2 chiều với trung tâm báo động, với khoảng thời gian giám sát có thể lập trình.