Cảm biến cửa chớp SLM-W1.1 (2CSY255001R0603)

  • Thiết bị phát hiện việc nâng cửa chớp.
  • Được làm bằng vật liệu nhiệt dẻo; sợi dây dài 3,5m.
  • Thiết bị được kết nối với một cảm biến cửa mở.