Cảm biến chuyển động kiêm công tắc thực thi ABB MSA-F-1.1.1-84 (2CKA006220A0217)

  • Sử dụng để bật tắt thiết bị điện dùng nguồn 220V. Tính năng bật tắt có thể cấu hình trước