Cảm biến chuyển động ABB MD-F-1.0.1-84 (2CKA006220A0214)

  • Phát hiện chuyển động , sử dụng để tự động điều khiển các bộ thực thi trong hệ thống free@home dựa trên sự phát hiện chuyển động hoặc theo độ sáng