Cảm biến chuyển động 2 kênh ngoài trời SMD-W3.1A (2CSY255211R0201)

  • Thiết bị để kiểm soát các khu vực bên ngoài của tòa nhà, tích hợp hai đầu dò hồng ngoại – phần trên được cố định, phần dưới có thể điều chỉnh theo chiều dọc ở năm vị trí (với phạm vi giám sát 2,5, 3,5, 6, 8,5 và 12 m cho từng khu vực).
  • Báo động chỉ được kích hoạt nếu cả hai cảm biến phát hiện sự hiện diện.
  • Thiết bị này giao tiếp hai chiều với trung tâm báo động theo các khoảng thời gian có thể lập trình.