Bộ phát hiện tình trạng thời tiết WES/A3.1 (2CDG120046R0011)

  • Dùng để ghi nhận và truyền thông tin về độ sáng, nhiệt độ , tốc độ gió, mưa.
  • Dữ liệu thời tiết có thể liên kết với các công tắc thực thi để điều khiển tự động.
  • Tốc độ gió có thể đo từ 2-30m/s. Cổng bus được kết nối với cổng đấu nối tích hợp sẵn.