Bộ nhận tín hiệu số 4 kênh BI-F-4.0.1 (2CDG510003R0011)

  • 4 kênh đầu vào , có thể kết nối với nút bấm hoặc tiếp điểm mở rộng
  • Nguồn cấp : 21-30VDC
  • Bảo vệ : Chống ngắn mạch, chống quá tải, chống ngược cực
  • Tiêu chuẩn bảo vệ IP20
  • Kích thước 39x40x12
    Nhiệt độ hoạt động -5°C – +45°C