Bộ kết nối nút ấn chuông cửa IP gateway ABB 83342-500-01 (2TMA020060H0008)

  • Là thành phần trong hệ thống Chuông cửa có hình Welcom , hoạt động độc lập với các thành phần từ hệ thống này.
  • Khuyến cáo dùng dây 2×0,28mm2 – 2x-0,75mm2