Bộ điều khiển nhiệt độ phòng ABB RTC-F-2.1-1-WL (2CKA006200A0082)

  • Có tính năng điều khiển nhiệt độ phòng.
  • Hiển thị nhiệt độ hiện tại trong phòng.
  • Chỉ sử dụng với viền chuyên dụng dành cho thiết bị điều khiển nhiệt trong hệ thống free@home.