Bộ cấp nguồn hệ thống SV/S 30.160.1.1 (2CDG110144R0011)

  • Bộ cấp nguồn sinh ra điện áp và giám sát hệ thống KNX.
  • Có bảo vệ điện áp đầu ra : bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá tải.
  • Có 2 đèn chỉ thị trạng thái.
  • Công suất tiêu thụ : 6,6W-21W.