Anten mở rộng SAP-1-WL (2CKA006200A0100)

  • Sử dụng với Trung tâm xử lý mã SAP-S-2 và SAP/S.3.
  • Truyền dẫn tín hiệu không dây ra bên ngoài .
  • Có đế nam châm.